2023.03.30

“Cho thuê xe đạp” Thông báo điều chỉnh giá

Từ ngày 2023 tháng 4 năm 1, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại phí "thuê xe đạp" tại Trung tâm Thông tin Du lịch Thành phố Shima (tầng cổng bán vé ga Kintetsu Ugata). Vui lòng kiểm tra những điều sau đây về giá đã sửa đổi. (Những khách hàng đã đặt chỗ trước ngày 3 tháng 2023 năm 3 sẽ được áp dụng mức giá đã điều chỉnh trước.)

Giá trước khi sửa đổiGiá sửa đổi
thuê 3 giờ1,000 yên/cái1,500 yên/cái
thuê 1 ngày2,000 yên/cái2,500 yên/cái

Thưởng thức Shima