2023.03.29

Dịch vụ vận chuyển hành lý đã bắt đầu!

Từ ngày 2023 tháng 4 năm 1, chúng tôi sẽ bắt đầu "dịch vụ giao hành lý" cho phép bạn giao hành lý đến các nơi lưu trú tại Thành phố Shima.
Hành lý ký gửi trước 12:30 trưa sẽ được chuyển đến nơi bạn mong muốn sau 5 giờ chiều. Phí sẽ là 1,300 yên/kiện.
Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với Trung tâm thông tin du lịch thành phố Shima.

Thưởng thức Shima