2023.03.31

Di dời cột điện Fiore Shima

Sẽ tiến hành xây dựng để di dời các cột điện và dây điện trên đường rừng dẫn đến Fiore Shima.
工事日程は、3月20日、4月10日、4月11日、4月12日で、予備日として4月14日と4月15日を設定しています。
Thời gian thi công dự kiến ​​là từ 11 giờ sáng đến 14 giờ chiều. Trong thời gian này, dự kiến ​​đường sẽ bị đóng trong tối đa 40 phút.
Khi di chuyển đến và đi từ Fiore Shima, vui lòng tránh những thời điểm trên.
Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà việc xây dựng này có thể gây ra và đánh giá cao sự hiểu biết của bạn.

Thưởng thức Shima