2022.11.10

[Dành cho thành viên] Thông tin về trợ cấp khuyến mãi không dùng tiền mặt

 Để đáp ứng lối sống mới do nhiễm virus Corona mới và nhu cầu trong nước trong tương lai, chúng tôi sẽ giới thiệu mới hoặc tiếp tục sử dụng các thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt có chức năng thanh toán bằng thẻ tín dụng nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các doanh nghiệp trong thành phố. đang làm như vậy.

Thưởng thức Shima