2022.11.07

[Dành cho Thành viên] Về Quỹ hỗ trợ khẩn cấp tăng giá năng lượng của Thành phố Shima

Tải xuống bản PDF

tính ở đây

Bấm vào đây để biết chi tiết khác

tính ở đây

Phòng Xúc tiến Công nghiệp Thành phố Shima Phòng Thương mại và Công nghiệp

Quay số chuyên dụng: 0599-43-9050 (Các ngày trong tuần 9:00-17:00)
TEL: 0599-44-0010  

Email: sasaeaishima@city.shima.mie.jp

Thưởng thức Shima