(Tức là

Oshima là ngư trường dành cho thợ lặn Ama.

Oshima là một di tích tự nhiên được tỉnh chỉ định với "cộng đồng thực vật sabo vùng ấm". Vào mùa hè, hoa hamayu trắng xinh bắt đầu nở hoa. Khu vực xung quanh Oshima có nhiều hải sản và là ngư trường tuyệt vời cho thợ lặn Ama.

Sự kiện và thông báo của Oshima

để ý

Sự kiện

Thông tin

住所
〒517-0703 Waguoki, Shima-cho, Shima-shi
Thời gian cần thiết
10 分
駐 車場
無 し
Các điểm khác

Các điểm lân cận

Thưởng thức Shima