Hirookaso

Chúng tôi cũng chỉ chấp nhận chỗ ở (bao gồm bữa sáng).
Chúng tôi sử dụng 100% gạo của chính mình, ``Koshihikari.''
Dù chỉ là một quán trọ nhỏ ven biển nhưng hãy thư giãn khi lắng nghe âm thanh của đại dương.

Thông tin

住所
517 Koka, Ago-cho, Shima-shi 0505-3741
Số điện thoại
0599-45-3121
FAX không bắt buộc
0599-45-3298
Trang mạng
http://www.hirookasou.com/
駐 車場
Vâng
đón
無 し
Thú cưng
tôi không thể ở lại
Các điểm khác

Các điểm lân cận

Thưởng thức Shima