Daiosou

Phổ biến như một chỗ ở nơi bạn có thể ở theo phong cách riêng của mình!
Chúng tôi cũng có nhiều món ăn dành cho người sành ăn, bao gồm tôm hùm gai vào mùa thu và món bào ngư vào mùa xuân!
Bạn cũng có thể sử dụng quán rượu ngay trong khuôn viên với thực đơn phong phú bao gồm các bữa trưa phục vụ như sashimi và ẩm thực biển. Từ giá phòng không có bữa ăn.

Thông tin

住所
517 Nakiri, Daio-cho, Thành phố Shima, 0603-244, gần cảng cá
Số điện thoại
0599-72-1234
FAX không bắt buộc
0599-72-0489
Trang mạng
http://www.shima.mctv.ne.jp/~daiohso/
駐 車場
Vâng
đón
無 し
Thú cưng
tôi không thể ở lại
Các điểm khác

Các điểm lân cận

Thưởng thức Shima