◆Với các phụ kiện kim loại mặt dây chuyền◆Trải nghiệm chiết xuất ngọc trai♪Chọn loài động vật có vỏ Akoya yêu thích của bạn và trải nghiệm chiết xuất ngọc trai! kế hoạch của

Trải nghiệm và kế hoạch khai thác ngọc trai Akoya với các phụ kiện dây đeo kim loại ban đầu có thể lựa chọn

Thông tin

Nơi gặp gỡ
〒517-0704
1125-88 Koshiga, thị trấn Shima, thành phố Shima, tỉnh Mie
Xưởng Ngọc Trai Làng Ngọc Trai
Thời gian cần thiết
1 時間
Địa điểm trải nghiệm
〒517-0704
1125-88 Koshiga, thị trấn Shima, thành phố Shima, tỉnh Mie
Xưởng Ngọc Trai Làng Ngọc Trai
予 約 リ ン ク
https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000181615/activity/l000029DC9/?showplan=ichiran
Các điểm khác

Các điểm lân cận

Thưởng thức Shima