kế hoạch câu cá bằng bè

Phí câu cá bằng bè cơ bản. (Không bao gồm mồi, dụng cụ câu cá, v.v.)

Thời gian

Ngày 2017 tháng 06 năm 18 đến ngày 2023 tháng 11 năm 30

Thời gian cần thiết

10 時間

Độ tuổi mục tiêu

5 đến 99 tuổi

Thuộc về

Bộ dụng cụ câu cá hoàn chỉnh bao gồm cần câu, mồi câu, hộp làm mát, v.v.

Thông tin

Nơi gặp gỡ
〒517-0402
Shioya, Hamajimacho, Thành phố Shima, Tỉnh Mie
Khu nội trú Trung tâm Câu cá Vịnh Ago
Thời gian cần thiết
10 時間
Độ tuổi mục tiêu
5 đến 99 tuổi
Địa điểm trải nghiệm
〒517-0402
Shioya, Hamajimacho, Thành phố Shima, Tỉnh Mie
Khu nội trú Trung tâm Câu cá Vịnh Ago
予 約 リ ン ク
https://www.jalan.net/kankou/spt_24521cb3530080974/activity/l000007711/?showplan=ichiran
Các điểm khác

Các điểm lân cận

Thưởng thức Shima