2024.03.01

Thông báo về việc đóng cửa do công việc bảo trì cơ sở [Oedo Onsen Monogatari Ise-Shima]

Câu chuyện suối nước nóng Oedo

Thời gian kết thúc: 2024/3/1 đến 2024/6/23 (dự kiến)

Cảm ơn bạn đã sử dụng Oedo Onsen Monogatari Ise Shima.

Oedo Onsen Monogatari Ise Shima sẽ đóng cửa từ ngày 2024 tháng 3 năm 1 đến ngày 2024 tháng 6 năm 23 (theo lịch) do công việc bảo trì cơ sở vật chất.

Ngày mở cửa trở lại dự kiến ​​là ngày 6/24.
*Dự kiến ​​mở cửa trở lại vào ngày 2024 tháng 7 năm 1, nhưng ngày khai trương đã được đổi thành ngày 6 tháng 24.

Đối với các đặt phòng được thực hiện sau ngày 2024 tháng 6 năm 24, chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đặt chỗ từ 2024:3 ngày 4 tháng 10 năm 00.

Chúng tôi mong muốn chuyến thăm của bạn.

Liên kết hữu ích

Thưởng thức Shima