2024.01.12

Thông báo tạm dừng hành trình España

Esperanza của Kashijima España Cruises (Thuyền du ngoạn Vịnh Ago) sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 15 tháng 1 (Thứ Hai) đến ngày 1 tháng 2 (Thứ Năm) do kiểm tra thường xuyên.

Những năm trước, dịch vụ này lẽ ra chỉ được khai thác bằng thuyền nhỏ, nhưng năm nay, dịch vụ thuyền nhỏ cũng sẽ bị đình chỉ.

Thời gianThứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2020 - Thứ Năm, ngày 1 tháng 2 năm 2020

Thưởng thức Shima