2022.10.14

[Dành cho thành viên] Thông báo xuất bản số thứ hai của "Shimashimata Yori", tờ báo quan hệ công chúng dành cho thành viên

Đây là thông báo về việc xuất bản số thứ 3 của tạp chí "Shimashimata Yori", bản tin dành cho các thành viên.

Vui lòng xem tệp đính kèm bao gồm lịch trình sự kiện cho những ngày nghỉ cuối năm và năm mới cũng như tình hình kinh doanh của các cơ sở tại Thành phố Shima (ngoài thành phố).

Số tiếp theo dự kiến ​​sẽ được xuất bản vào tháng 5 năm 1.

Thưởng thức Shima