2022.10.29

[Dành cho thành viên] Thông báo xuất bản số thứ hai của "Shimashimata Yori", tờ báo quan hệ công chúng dành cho thành viên

Mặc dù thời hạn đã hết nhưng chúng tôi xin thông báo với các bạn rằng số thứ hai của "Shimashimata Yori" sẽ được xuất bản.

Do trang chủ được đổi mới nên từ lần sau trở đi chúng tôi sẽ đăng thông tin dưới dạng [Dành cho thành viên]. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua LINE.

Lần xuất bản tiếp theo được lên kế hoạch vào tháng 12, vì vậy hãy xem qua.

Thưởng thức Shima