2022.09.01

[Dành cho du lịch] Bản đồ giao thông công cộng thành phố Shima

Để thúc đẩy việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chúng tôi đã tạo bản đồ giao thông công cộng Thành phố Shima, vì vậy hãy tận dụng nó.

Bản đồ lộ trình/thời gian biểu, v.v.

Vui lòng xem bên dưới để biết bản đồ lộ trình chi tiết và thời gian biểu.

[Kintetsu Railway HP] Thông tin về lịch trình/sơ đồ đường sắt

[Mie Kotsu HP] Bản đồ/lịch trình xe buýt

Thưởng thức Shima