2024.06.12

[Dành cho thành viên] Về việc tổ chức buổi họp giao ban cho dự án được hỗ trợ của Cơ quan Du lịch Nhật Bản “Dự án giải quyết tình trạng thiếu nguồn nhân lực tại các điểm đến du lịch và ngành du lịch”

Hạn chót nộp đơn: Kéo dài đến ngày 6 tháng 30.

Phòng Công nghiệp và Du lịch Thành phố Ise Phòng Xúc tiến Du lịch

Giám đốc Hironori Yoshii

Nhà kinh doanh lưu trú

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì sự hỗ trợ liên tục của các bạn đối với chính quyền thành phố.
Liên quan đến vấn đề nêu trên, chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp giao ban kinh doanh với ban thư ký như sau. Để biết chi tiết về khoản trợ cấp, vui lòng xem tờ rơi bên dưới.

Thưởng thức Shima