2024.05.10

Thời gian đóng cửa sẽ trở lại bình thường [Trung tâm thông tin du lịch thành phố Shima]

Bắt đầu từ hôm nay, ngày 5 tháng 10, Trung tâm Thông tin Du lịch Thành phố Shima sẽ mở cửa hoạt động bình thường (9:00-17:00).

Cũng xin lưu ý rằng lễ tân cung cấp dịch vụ giữ hành lý đóng cửa cho đến giờ làm việc bình thường (17:00).

Thưởng thức Shima