2023.08.16

Ngày làm việc và ngày lễ của Hokatsutei

Đây là những ngày làm việc và ngày đóng cửa của Hokatsu-tei.
Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật dữ liệu sớm nhất có thể.
Vui lòng gọi cho chúng tôi để xác nhận giờ mở cửa vào ngày bạn muốn ghé thăm.

Ngày làm việc và ngày lễ của Hokatsutei trong tháng 8

Chỉ mở cửa phục vụ bữa trưa (11:00-13:50)

Bữa trưa sẽ không được phục vụ từ ngày 12 đến ngày 15.
Áp dụng từ 17:00 đến 18:30.

người bán hàng

Ngày lễ2, 9, 15-17, 23, 30
Ngày làm việc1、3-8、10-14、18-22、24-29、31

Liên kết hữu ích

Thưởng thức Shima